Проект "Творчество във възход" - трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Проект "Творчество във възход" 2007CB16IPO006-2011-2-85 по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия е реализиран от водещата организация - Сдружение "Младежки порив за бъдещето", гр. Монтана. Проектът има за цел да  създаде модел, въз основа на международни добри практики и методологии , да ценим богатото културно наследство и съвременния местен творчески потенциал за ограничаване на изтичането на мозъци сред по-младите поколения и ще допринесе за растежа и капацитета на целевите групи ( местни власти и културни организации, в допълнение към младите хора ), свързани с туристическа привлекателност.

Четирите специфични цели са:
1. Укрепване на институционални и културни структури за повишаване на привлекателността на региона чрез създаване на съвместен модел за сътрудничество фокусирани върху творчеството и артистичните изяви като носители на развитие и на регионалното благополучие ;
2 . Развитие на икономиката на трансграничните зони региона в подкрепа на човешкия капитал , по-специално на младежта и студентите в разработването на своята креативност и млади творци в кариерата си ;
3 . Насърчаване на традиционна и съвременна културна и творческа индустрия като актив за трансграничния регион , и от гледна точка
на туристическата атрактивност и устойчива икономика;
4.Чувствителност на институциите относно връзката между художественото изразяване и икономическото развитие на района, особено по отношение на заетостта и предприемачеството в творческия сектор и свързаните сектори като туризма .

Основни дейности:

- Творчески работилници и обучителни уъркшопове за 120 ученици от средните училища в Монтана,София, Медияна, Лесковац
- Учебни посещения на студенти от вузовете по изкуства под наслов "Сподели изкуството" и представяне на творчеството на български и сръбски писатели в градовете – партньори в проекта
- Създаване на блог и проектна уеб мрежа
- Организиране на фестивална седмица ”Creativity on the rise” с представяне на различни съвместни литературни, музикални, арт и филмови творби и проекти, създадени от младите хора по време на двустранните визити в България и Сърбия
- Заключителна конференция в Столична библиотека „Говорещото изкуство”
Проектът "Творчество във възход" е на обща стойност 131 373,63 евро и съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединяване България - Сърбия.

Партньори по проекта са: Община Медиана, Ниш /Сърбия/, Едукационен център - Лесковац /Сърбия/ и Столична библиотека - София

Този уеб сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на уеб сайта е отговорност единствено на Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ - Монтана и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Go to top