Назив пројекта: Прекогранична креатинвост у спону

" Креативност у успону " има општи циљ позитиван утицај у прекограничном региону са средњорочном и дугорочном перспективом за изградњу и побољшање капацитета локалних актера на институционалном и нивоу цивилног друштва, да искористи културно-уметнички ПОТЕНЦИЈАЛ у прекограничном подручју за раст и конкурентност кроз успостављање модела сарадње креативне индустрије, нарочито за младе генерације .
Специфични циљеви су :
1 . Јачање институционалне и културне структуре да се повећа атрактивност подручја успостављањем заједничког модела за сарадњу фокусираног на креативности и уметничким изразима као правца развоја и регионалног развоја ;
2. . Развити економије прекограничног региона у областима које подржавају људски капитал, посебно младих и студената кроз развој њихове креативности и каријере ;
3. . Неговање традиционалне и савремене културне и креативне индустрије као средства за прекограничне области, у смислу развоја туристичке атрактивности и одрживе економије ;
4.Подизање сензитивности институција на успостављање везу између уметничког израза и економског развој подручја , посебно у погледу запошљавања и предузетништва у креативном сектору и повезаним секторима као што су туризам и култура

Вредност пројекта: 123.652,00 еура

Време трајања: Новембар 2013 - Октобар 2014.

Партнери на пројекту:

  • Градска оштина Медијана
  • NGO “Youth movement for the future” - Montana
  • Sofia City Library
  • НВО Едукациони центар Лесковац

 

SRPSKI: 

Този уеб сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на уеб сайта е отговорност единствено на Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ - Монтана и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Go to top