Документи по проекта / Пројектна документација / Project documents

Project base documents:

 

PRESS info:

Promotional materials / рекламни материали / промотивни материјали

Communication plans & products

 

 

 

 

 

Този уеб сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на уеб сайта е отговорност единствено на Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ - Монтана и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Go to top