За проекта

Ново предизвикателство за Сдружение "Младежки порив за бъдещето" - Монтана е одобреният проект "Творчество във възход" 2007CB16IPO006-2011-2-85 по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Проектът ще създаде модел , въз основа на международни добри практики и методологии , да ценим богатото културно наследство и съвременния местен творчески потенциал за ограничаване на изтичането на мозъци сред по-младите поколения и ще допринесе за растежа и капацитета на целевите групи ( местни власти и културни организации, в допълнение към младите хора ), свързани с туристическа привлекателност.  Научете повече >>>

Дейности

В рамките на проекта, ще бъдат реализирани серия от творчески работилници и обучителни уъркшопове за 120 ученици от средните училища в Монтана,София, Медияна, Лесковац; Учебни посещения на студенти от вузовете по изкуства под наслов "Сподели изкуството" и представяне на творчеството на български и сръбски писатели в градовете – партньори в проекта
Организиране на фестивална седмица ”Creativity on the rise” с представяне на различни съвместни литературни, музикални, арт и филмови творби и проекти, създадени от младите хора по време на двустранните визити в България и Сърбия
Заключителна конференция в Столична библиотека „Говорещото изкуство”. Научете повече >>>
 

Блог / ЗА ПРЕСАТА

Актуални новини и събития и споделени преживявания от съвместната ни работа по проекта.

Научете повече >>>

България - партньори по проекта

Проект "Творчество във възход" - трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Проект "Творчество във възход" 2007CB16IPO006-2011-2-85 по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия е реализиран от водещата организация - Сдружение "Младежки порив за бъдещето", гр. Монтана. Проектът има за цел да  създаде модел, въз основа на международни добри практики и методологии , да ценим богатото културно наследство и съвременния местен творчески потенциал за ограничаване на изтичането на мозъци сред по-младите поколения и ще допринесе за растежа и капацитета на целевите групи ( местни власти и културни организации, в допълнение към младите хора ), свързани с туристическа привлекателност.

Subscribe to RSS - България - партньори по проекта

Този уеб сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на уеб сайта е отговорност единствено на Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ - Монтана и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Go to top