Дейности

Деца от Монтана танцуват пред гости от Сърбия

Едночасов концерт пред сградата на Младежкия дом в Монтана изнесоха творилниците за народен и модерен танц към Сдружение „Младежки порив за бъдещето”,  с ръководители Геновева Стоянова и Луиза Стефанова. Концертът бе заключителен по проект „Творчество във възход”. На него присъстваха и партьорите от Сърбия. Делегацията бе водена от Зоран Стоянович, кмет на община Медиана, Ниш. Концертът бе изгледан от децата от Сърбия.

Изложба на произведения на деца от Сърбия

Изложба на деца от Сърбия е подредена във фоайето на Младежкия дом в Монтана. Тя е част от събитията от трансграничната творческа седмица в Монтана включени в осъществяване на проекта „Творчество във възход”. Изложбата бе открита от Тодор Тодоров, ръководител на проекта. В изложбата са показани рисунки и скулптори на деца от Сърбия.
Идеята за осъществяване на проекта „Творчество във възход” е на сдружение „Младежки порив за бъдещето” като партньори са Община Медиана, Ниш, Сърбия; Едукационен център – Лесковац, Сърбия и Столична библиотека – София. Една от целите е да се направят по привлекателни тези населени места чрез създаване на съвместен модел за сътрудничество върху творчеството и артистичните изяви като носители на развитие и на регионално благополучие. Да се развият местните таланти., които са обвързани в различни състави. Да се развие туризма и това да допринесе за развитие на икономиката в населени места в България и Сърбия. По проекта се проведоха творчески работилници и обучителни уъркшопове за 120 ученици от средните училища в Монтана, Медиана, София и Лесковац.


Проектът "Творчество във възход" е на обща стойност 131 373,63 евро и съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия.


  Настоящата публикация е дейност по проект «Творчество във възход», реф №: 2007CB16IPO006 – 2011 – 2 – 85, финансиран по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия, Договор № РД – 02-29-358/ 01.11.2013 г. Публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Младежки порив за бъдещето” и по никакъв начин не трябва да се възприема, като израз на становище на ЕС или на Управляващия орган на Програмата.

Subscribe to RSS - Дейности

Този уеб сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на уеб сайта е отговорност единствено на Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ - Монтана и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Go to top