Блог / Съобщения за пресата

Радио интервю по повод проекта

Тук можете да чуете три радио интюрвюта дадени по повод на проекта.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Монтана реализира вече във финална фаза одобрения проект "Творчество във възход"

19.10.2014

Сдружение "Младежки порив за бъдещето" - Монтана реализира вече във финална фаза одобрения проект "Творчество във възход" 2007CB16IPO006-2011-2-85 по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия. Като част от финалите събития по проекта в танцова програма бяха включени творческите работилници на Сдружение "Младежки порив за бъдещето" - Монтана по модерни танци ръководени от Луиза Стефанова и народни танци ръководени от Геновева Стоянова. На открита сцена пред Младежки дом – Монтана в рамките на два дни /14 и 15 октомври/ бе оживено място изпъстрено от красиви костюми и звучна музика като ателиетата показаха част от творческата програма, реализирана през шестте месеца работа.


Същата танцова програма се посрещна с голям интерес в град Ниш, Сърбия, от където започнаха финалните събития по проект „Творчество във възход”. 

Началото на финалните събития по проект „Творчество във възход” се сложи на 7 октомври с откриване на изложба в гр. Ниш, Сърбия от творби на децата и младежите работили през 6-те месеца в творческите работилници: народен и модерен танц от сдружение "Младежки порив за бъдещето" – Монтана; художници и скулптори в Община Медиана,Ниш, Сърбия; графити, комикси и срийп от Образователен център - Лесковац, Сърбия; художници, телевизионна режисура и слово от Столична библиотека - София, България.

Събитията включени в трансграничната творческа седмица в Монтана започнаха в понеделник 13 октомври 2014 година, когато бе открита изложбата от творческите атилиета по изобразително изкуство във фоайе на Младежки дом - Монтана и ще завършат с заключителен концерт на творилниците за народен и модерен танц, които ще представят своя едночасова програма.

Идеята за осъществяване на проект „Творчество във възход” е на сдружение „Младежки порив за бъдещето” като партньори са Община Медиана, Ниш, Сърбия; Образователен център – Лесковац, Сърбия и Столична библиотека – София. Една от целите е да се направят по привлекателни тези населени места чрез създаване на съвместен модел за сътрудничество върху творчеството и артистичните изяви като носители на развитие и на регионално благополучие; да се развият местните таланти, които са обвързани в различни състави; да се развие туризма и това да допринесе за развитие на икономиката в населените места в България и Сърбия.

Проект "Творчество във възход" е на обща стойност 131 373,63 евро и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия 2007-2013 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Колоритна изложба украси фоайето на Младежкия дом в Монтана.

14.10.2014

Колоритна изложба украси фоайето на Младежкия дом в Монтана. Показани са близо 40 живописни творби на млади художници от Ниш, глинени пластики и комиски на деца от Лесковац. Те са сътворени от деца на възраст от 13 до 18 години. Всяка една се отличава с оригинална идея и техника. Произведенията ще останат във фоайето до края на седмицата, когато програмата на трансграничния проект ”Творчество във възход” ще завърши с концерт. Миналата седмица изложбата гостува в Дома на армията в Ниш.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: На 7 октомври 2014 година в град Ниш, Р Сърбия стартира Трансгранична творческа седмица

09.10.2014

Сдружение "Младежки порив за бъдещето" - Монтана реализира вече във финална фаза одобрения проект "Творчество във възход" 2007CB16IPO006-2011-2-85 по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Проектът ще създаде модел , въз основа на международни добри практики и методологии , да ценим богатото културно наследство и съвременния местен творчески потенциал за ограничаване на изтичането на мозъци сред по-младите поколения и ще допринесе за растежа и капацитета на целевите групи (местни власти и културни организации, в допълнение към младите хора), свързани с туристическа привлекателност.

На 7 октомври 2014 година в град Ниш, Р Сърбия стартира Трансгранична творческа седмица, която ще продължи на територията на двете съседни държави: България и Сърбия. Началото на тези събития се сложи с откриване на изложба от творби на децата и младежите работили през 6-те месеца в творческите работилници: художници и скулптори в Община Медиана,Ниш, Сърбия; графити, комикси и срийп от Едукационен център - Лесковац, Сърбия; художници, телевизионна режисура и слово от Столична библиотека - София, България. С голям интерес се посрещнаха танцьорите от двете творчески работилници на Сдружение "Младежки порив за бъдещето" - Монтана за народен и модерен танц ръководени от Геновева Стоянова и Луиза Стефанова. Те представиха своя едночасова програма пред нишката публика.
В понеделник 13 октомври 2014 година ще бъде открита изложбата от творческите атилиета и в Монтана, Младежки дом фоайе от 17.00 часа. В трансграничната творческа седмица са включени и още множество предстоящи събития:
14 октомври/вторник/ 2014

Място: сцена пред Младежки дом, гр. Монтана
- 17.30 часа – представяне на творческата работилница по модерни танци
- 18.00 часа – Училище по танци – уроци по модерни и латино танци

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: реализацията на проект „Творчество във възход”

10.11.2013

Сдружение "Младежки порив за бъдещето" – Монтана (България),  в партньорство със Столична библиотека (София, България), Община Медияна (Ниш, Сърбия) и Образователен център-Лесковац (Лесковац, Сърбия) започна реализацията на проект „Творчество във възход”, финансиран по Втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2007-2013 г. Проектът е на обща стойност 131 373,63 евро, а продължителността му е от ноември 2013 г. до октомври 2014 г.
Основната цел на проекта е да се изгради и подобри капацитета на местните  институции и гражданското общество, за да се оползотвори пълноценно богатия културен и творчески потенциал за растеж и конкурентоспособност в трансграничния регион чрез изграждане на модел за сътрудничество, чрез който културната/творческата индустрия да се превърне в атрактивен сектор на заетост, особено за младите хора. Проектът също цели да спомогне за:
•    Укрепване на местните институции и културни структури за повишаване на привлекателността на региона чрез създаване на съвместен модел за сътрудничество фокусирани върху творчеството и артистичните изяви като носители на регионалното развитие и благополучие;

•    Развитие на икономиката на трансграничния район в подкрепа на човешкия капитал, по-специално за разгръщане на креативността на младежите и учениците, както и кариерата на младите творци;

•    Насърчаване на традиционната и съвременна културна и творческа индустрия като актив за трансграничния регион, и от гледна точка на туристическата атрактивност и устойчива икономика;

•    Повишаване на чувствителността на институциите относно връзката между художественото изразяване и икономическото развитие на региона, особено по отношение на заетостта и предприемачеството в творческия сектор и свързаните сектори като туризма.

  Проект „Творчество във възход” е насочен главно към младите хора – студенти, ученици и техните преподаватели, както и към творците и експертите в областта на културата, местните власти, културните и образователните организации. Основните дейности по проекта включват:

•    Творчески лаборатории и работилници за 120 ученици от средните училища в София, Монтана, Медияна, Лесковац;

•    Учебни посещения на студенти от вузовете по изкуства под наслов „Сподели изкуството”;

•    Създаване на блог на проекта;
 
•    Организиране на фестивална седмица „Творчество във възход” с представяне на различни съвместни литературни, музикални, арт и филмови творби и проекти, създадени от младите хора по време на двустранните визити в България и Сърбия;

•    Провеждане на заключителна изложба и конференция в София „Говорещо изкуство”.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение “Младежки порив за бъдещето” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Subscribe to RSS - Блог / Съобщения за пресата

Този уеб сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на уеб сайта е отговорност единствено на Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ - Монтана и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Go to top